Top Fighter II - Deadly Fighting Dolls

Elaine Lui


Kara Hui Ying HungCynthia Khan

Sharon Yeung aka Yeung Pan Pan

Polly Shang Kwan

Judy Lee

Hsu Feng

Cheng Pei Pei