Hong Kong Film Stars from the 1960's and 70'sThe Female Stars - Page 4
Cheng Pei-pei


 Tina Chin FeiJeanette Yu Hui/Yue Wai
 Landi Chang

Bio
 Chiao ChiaoMargaret Hsing Hui


 Hsia Fan/Ha Fan
 Jenny HuContinue to the next page